EVR: projekty realizowane ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej

Nazwa i adres Wnioskodawcy:

EVR -Systems | Kwidzyńska 3 | 51-415 Wrocław


Tytuł projektu:

Stworzenie innowacyjnej usługi odzyskiwania danych, na podstawie badań własnych firmy EVR-Systems


Całkowita wartość projektu:

749 237,28 PLN

Kwota dofinansowania :

255 837,12 PLNCele projektu:

Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, poprzez dywersyfikację działalności firmy, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym.


Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

       

         - Zwiększenie dostępności do innowacyjnych usług i technologii.

         - Poprawa dostępności usług projektowych.

         - Rozwój działalności firmy opartej na doświadczeniu i wiedzy.

         - Wzrost konkurencyjności firmy.

         - Wzrost innowacyjności firmy.


Konieczny jest zakup odpowiednich środków, które pozwolą wdrożyć nowe usługi do profilu działalności.

Powyższe cele Wnioskodawca zamierza zrealizować poprzez zakup odpowiednich środków trwałych koniecznych do wykonywania nowych usług. Wnioskodawca dąży do rozwoju firmy na rynku, stąd szczególnie ważne jest inwestowanie w nowe innowacyjne rozwiązania. Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 | Rozwój produktów i usług w MŚP | Poddziałanie 1.5.1 | Rozwój produktów i usług w MŚP | konkurs horyzontalny Schemat 1.5 A | Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP gdyż w wyniku realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca zwiększy swoją aktywność w obszarze wprowadzania innowacyjnych produktów do swojej oferty i na rynek krajowy. Wnioskodawca wprowadzi nowy produkt co wpłynie na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Wnioskodawca uzyska lepsze warunki dla swojego rozwoju.


Planowane efekty:

  Innowacyjne podejście do diagnostyki i możliwości odzyskania danych . Zmniejszy to czas i koszt odzyskania danych.

Planowany projekt rozszerzy obecną działalność o nowe rozwiązania technologiczne . Ugruntuje się pozycja firmy na rynku jako prekursora nowych rozwiązań. Wnioskodawca pozyska nowych klientów oraz zwiększy przychody firmy. 

E
EVR-SYSTEMS

ul. Kwidzyńska 3
51-415 Wrocław

czynne pn-pt 8:00 - 16:00

  biuro@evr.com.pl
  serwis@evr.com.pl

  +48 667 111 251
  +48 667 111 261

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyświetl większą mapę
© EVR-Systems, 2018.     O cookies   |   Regulamin serwisu   |   Powrót na stronę główną